FANDOM


Jan Hurin (ur. 3 marca 1949) - cemeński nauczyciel, autor tzw. nowej idei wychowawczej.

W 1972 ukończył humanistykę na Uniwersytecie Jedrońskim. W latach 70. i 80. działał na południu Cemeńskiej Republiki Socjalistycznej, gdzie pracował jako nauczyciel w kilku szkołach podstawowych. Zabiegał o poprawę warunków szkolnictwa w tych rejonach kraju i brał udział w kolportowaniu publikacji z tzw. drugiego obiegu. Więziony od marca do maja 1981 przez TUBTJ.

Od 1988 członek Międzynarodowej Rady Nauczycieli, jest znany jako promotor koncepcji wychowywania dzieci według zasad maksiliberalizmu Hansa Killmina, którego idee rozwinął na kartach książki Jednostka samodzielna (1994). Jeden z najwybitniejszych przeciwników autokratycznego stylu wychowania, znany jest także z prowadzenia szeregu kampanii na rzecz zwalczania analfabetyzmu w krajach Trzeciego Świata i finansowania organizacji charytatywnych.